Trafik och kommunikation

Cykel

Området ansluter till flera cykelvägar och du kan lätt planera din tur via Cykelreseplaneraren.

Bil

Campus Johanneberg når du enkelt med bil. Adressen till oss är Sven Hultins gata 9C. I anslutning och på området finns flera parkeringsplatser. Detaljerad information om parkering och karta (ange tex Sven Hultins Gata i högra kolumnen): Göteborg Stads Parkeringskarta

Begränsad Parkering
Notera att planerade byggnationer på området har startat och parkeringen rakt utanför Sven Hultins gata 9C nu är avstängd. Det finns några platser på andra sidan Sven Hultins gata, en extrainsatt större grusparkering 100 m söderut i anslutning till skogen samt på Gibraltarvallen (parkering utmed Gibraltargatan.)

Större gatuarbeten 
Under våren startar stora gatuarbeten vid Chalmers entré. Det innebär att Aschebergsgatan /Guldhedsgatan stängs av för biltrafik från maj till december samt att hållplatsen vid Chalmersplatsen tillfälligt flyttas en bit upp i backen. Läs mer på Trafikkontorets webbplats 

Buss eller spårvagn

Åker du kollektivtrafik är kan du planera din resa beroende på vilken del du ska besöka.
Chalmersplatsen, Kapellplatsen, Ålandsgatan, Chalmers Tvärgata och Engdahlsgatan är några av de hållplatserna i närheten.

Större hållplatser i närheten
Planera din resa med Vässtrafik

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt

Open-Arena-fokusområden

Johanneberg Science Park etapp 2 - Akademiska Hus

Nya kontorslokaler - Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park Magasin 2015